Dames en Heren kapsalon

Knippen bij Renée

Bel ons direct op:

055-5216510

Steun de kapsalon

Lieve klanten,

Graag vragen wij u een moment van uw/jouw aandacht voor het volgende:
Jullie zullen begrijpen dat, met nu weer lockdown verlenging tot tenminste 2 maart het voor ons zeer moeilijk is geworden om financieel de zaak draaiende te houden.
Toen de zaak deze zomer wel open mocht, was dat met de nodige, kostbare voorzieningen en met afstand tussen de klanten. Wij konden dus veel minder mensen helpen dan normaal het geval is.
Kortom; ons reservepotje is leeg, want alle vaste lasten gaan wel door!

De grote teleurstelling is dat de hulp vanuit de overheid voor onze branche gering is en laat waarschijnlijk lang op zich wachten.
Dit bracht ons op de gedachte om u/jou te vragen ons, zo mogelijk, door deze moeilijke periode heen te helpen met een financiële bijdrage.
Dit zouden jullie op de volgende manieren kunnen doen:

1) Een steun de kapper bon ten bedrage van 25/50 euro. Deze kan bij ons ingeleverd worden vanaf 1 november 2021.
Te verkrijgen bij het eerstvolgende bezoek aan ons of via de mail uit te printen

2) u/je zou ook de uitgave, die u/je in de afgelopen maanden niet aan de kapper kon besteden, gedeeltelijk of geheel kunnen schenken. (Suggestie van een klant van ons)

3) Een vrije gift is natuurlijk ook altijd welkom.

Ons rekeningnummer is;
- voor de cadeaubonnen: NL46 INGB 0004 3076 41
- voor de donatie: NL30 INGB 0683 1069 45
t.n.v.: Kapsalon Knippen bij Renée.

Mocht u/je, al lezende, denken voor mij zijn ook dergelijke financiele zorgen ontstaan, dan kunt u/je deze brief als niet verzonden beschouwen.

Wij zijn jullie erkentelijk voor alle aandacht die jullie aan deze brief besteed hebben en danken bij voorbaat voor het concrete meeleven.

Met vriendelijke groet,
Renée,
En de dames van team Knippen bij Renée